Марина Апатин

Ценовник 2017

ЈП за управљањем путничким пристаништем и марином Апатин

 

БОКС

Ширина пловила – у метрима

 

1 дан

 

1 недеља

 

1 месец

 

6 месеци

 

1 година

до 1,5 метара

700,00

2.500,00

5.000,00

10.000,00

12.000,00

Од 1,5 до 1,6 м

800,00

2.800,00

6.000,00

11.000,00

13.000,00

Од 1,61 до 1,7 м

1000,00

3.000,00

7.000,00

12.000,00

14.000,00

Од 1,71 до 1,8 м

1200,00

3.500,00

8.000,00

13.000,00

16.000,00

Од 1,81 до 1,9 м

1400,00

4.000,00

9.000,00

14.000,00

18.000,00

Од 1,91 до 2,0 м

1600,00

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

Од 2,1 м

Цена за пловила ширине 2м +......

10,00/cm

50,00/cm

150,00/cm

200,00/cm

250,00/cm

БОЧНИ ВЕЗ

до 5,0 м

од 5,1м до 8,0м

од 8,1м до 10,0м

од 10,1м до 12,0м

од 12,1м

 

1500,00

2.000,00

2.500,00

3.000,00

4.000,00

 

7.000,00

8.000,00

10.000,00

12.000,00

15.000,00

 

20.000,00

25.000,00

30.000,00

35.000,00

40.000,00

 

50.000,00

60.000,00

70.000,00

80.000,00

90.000,00

 

70.000,00

90.000,00

110.000,00

130.000,00

150.000,00

 

 

 

Суви вез

     

 

СЕРВИСНЕ УСЛУГЕ

(паушално)

 

Ширина пловила – у метрима

1 месец

6 месеци

1 година

     

До 1,50 м

3.000,00

8.000,00

10.000,00

СТРУЈА

ГРАТИС

 

Од1,51 до1,60 м

3.500,00

9.000,00

12.000,00

ВОДА

ГРАТИС

 

Од 1,61 до 1,70

4.000,00

10.000,00

13.000,00

ПАРКИНГ

У КРУГУ МАРИНЕ

30,00–1 ЧАС

300,00-ДНЕВНО

Од 1,71 до 1,80

4.500,00

11.000,00

14.000,00

 

ИЗВАН КРУГА МАРИНЕ

ГРАТИС

 

Од 1,81 до 1,90

5.000,00

12.000,00

15.000,00

Услуге прања и сушења веша/ машина

300,00

Паркинг у кругу марине

за госте

(путничка возила)

ГРАТИС

Од 1,91 до 2,00 м

6.000,00

13.000,00

16.000,00

       

Од 2,1 м

Цена за пловила ширине 2м +......

200,00/cm

250,00/cm

300,00/cm

       

 

ПРИСТАН – ЦЕНОВНИК

ПРИСТАЈАЊЕ ПУТНИЧКОГ БРОДА до 2 часа 4,000,00

СВАКИ НАРЕДНИ ЗАПОЧЕТИ САТ 3.000,00

ОДВОЗ СМЕЋА ( 1 m3 ) 2.000,00 + 1.000,00 по м3

ВОДА ЗА ПИЋЕ ( м ᶾ ) 300,00 + 150,00 по м3

КОРИШЋЕЊЕ ПРИСТАНА О ИСКРЦАВАЊУ/

УКРЦАВАЊУ ПУТНИКА ГРАТИС

ПРИСТАЈАЊЕ ТЕРЕТНОГ БРОДА 10.000,00

 

Вожња бродићем «АПАТИНКА»

 

2 часа вожње – групна карта

2 часа вожње – појединачна карта

9.000,00

400,00

1 час, 30 мин. – групна карта

7.000,00

1 час, 30 мин – појединачна карта

300,00

1 час – групна карта

5.000,00

1 час – појединачна карта

250,00

30 мин. – групна карта

3000,00

30 мин.- појединачна карта

200,00

 

Услуге коришћења спуста за дизање и спуштање пловила

500,00

Изнајмљивање бицикла:

- 1 час

- 1 дан

 

100,00

500,00

Преноћиште без доручка у студио апартманима :

(укључена боравишна такса-90,00 дин)

 - једнокреветни апартман

- двокреветни апартман (по особи)

- трокреветни апартман (по особи)

Боравишна такса:

  

 

2.000,00

1.500,00

1000,00

90,00

Преноћиште са доручком

у студио апартманима : (укључена боравишна такса- 90,00 дин)

- једнокреветни апартман

- двокреветни апартман (по особи)

-трокреветни апартман (по особи)

  

 

2.300,00

1.850,00

1300,00

Дневни (ноћни) одмор са боравишном таксом (од 10h-00h)

2500,00

Сала за семинаре

- до 3 часа

- целодневно коришћење сале

 

2.000,00

4.000,00

Тарифа за коришћење телефона ( по импулсу )

1,50

Посетите Марину Апатин