Marina Apatin

Cenovnik 2019

JP za upravljanjem putničkim pristaništem i marinom Apatin

 

BOKS

Širina plovila – u metrima

 

1 dan

 

1 nedelja

 

1 mesec

 

6 meseci

 

1 godina

do 1,5 metara

700,00

2.500,00

6.000,00

12.000,00

14.000,00

Od 1,5 do 1,6 m

800,00

3.000,00

7.000,00

13.000,00

15.000,00

Od 1,61 do 1,7 m

1000,00

3.500,00

8.000,00

14.000,00

16.000,00

Od 1,71 do 1,8 m

1200,00

4.000,00

9.000,00

15.000,00

18.000,00

Od 1,81 do 1,9 m

1400,00

4.500,00

10.000,00

16.000,00

20.000,00

Od 1,91 do 2,0 m

1600,00

5.000,00

11.000,00

17.000,00

22.000,00

Od 2,1 m

Cena za plovila širine 2m +......

10,00/cm

50,00/cm

150,00/cm

200,00/cm

250,00/cm

BOČNI VEZ

do 5,0 m

od 5,1m do 8,0m

od 8,1m do 10,0m

od 10,1m do 12,0m

od 12,1m

 

1500,00

2.000,00

2.500,00

3.000,00

4.000,00

 

7.000,00

8.000,00

10.000,00

12.000,00

15.000,00

 

20.000,00

25.000,00

30.000,00

35.000,00

40.000,00

 

50.000,00

60.000,00

70.000,00

80.000,00

90.000,00

 

70.000,00

90.000,00

110.000,00

130.000,00

150.000,00


MALA PLOVILA (KAJAK, KANU) 1500,00                                 

 

 

 

Suvi vez

     

 

SERVISNE USLUGE

(paušalno)

 

Širina plovila – u metrima

1 mesec

6 meseci

1 godina

     

Do 1,50 m

3.000,00

8.000,00

10.000,00

STRUJA

GRATIS

 

Od1,51 do1,60 m

3.500,00

9.000,00

12.000,00

VODA

300,00

 

Od 1,61 do 1,70

4.000,00

10.000,00

13.000,00

PARKING

U KRUGU MARINE

30,00–1 ČAS

300,00-DNEVNO

Od 1,71 do 1,80

4.500,00

11.000,00

14.000,00

 

IZVAN KRUGA MARINE

GRATIS

 

Od 1,81 do 1,90

5.000,00

12.000,00

15.000,00

Usluge pranja  veša/ mašina

 

Usluge pranja i sušenja veša/ mašina

300,00

 

 

500,00

Parking u krugu marine

za goste

(putnička vozila)

GRATIS

Od 1,91 do 2,00 m

6.000,00

13.000,00

16.000,00

       

Od 2,1 m

Cena za plovila širine 2m +......

200,00/cm

250,00/cm

300,00/cm

       

 

PRISTAN – CENOVNIK

PRISTAJANJE PUTNIČKOG BRODA do 2 časa 4,000,00

SVAKI NAREDNI ZAPOČETI SAT 3.000,00

ODVOZ SMEĆA ( 1 m3 ) 2.000,00 + 1.000,00 po m3

VODA ZA PIĆE ( m ᶾ ) 300,00 + 150,00 po m3

KORIŠĆENJE PRISTANA O ISKRCAVANJU/

UKRCAVANJU PUTNIKA GRATIS

PRISTAJANJE TERETNOG BRODA 10.000,00

 

Vožnja brodićem «APATINKA»

 

2 časa vožnje – grupna karta

2 časa vožnje – pojedinačna karta

9.000,00

450,00

1 čas, 30 min. – grupna karta

7.000,00

1 čas, 30 min – pojedinačna karta

350,00

1 čas – grupna karta

6.000,00

1 čas – pojedinačna karta

300,00

30 min. – grupna karta

5000,00

30 min.- pojedinačna karta

250,00

 

Usluge korišćenja spusta za dizanje i spuštanje plovila

500,00

Iznajmljivanje bicikla:

- 1 čas

- 1 dan

 

100,00

500,00

Prenoćište bez doručka u studio apartmanima :

 

 - jednokrevetni apartman

- dvokrevetni apartman (po osobi)

- trokrevetni apartman (po osobi)

Boravišna taksa:

  

 

2.200,00

1.700,00

1400,00

90,00

Prenoćište sa doručkom u studio apartmanima : 

 

- jednokrevetni apartman

- dvokrevetni apartman (po osobi)

-trokrevetni apartman (po osobi)

Boravišna taksa:

  

 

2.500,00

2.000,00

1700,00

90,00

Dnevni (noćni) odmor sa boravišnom taksom (od 10h-00h)

2500,00

Bezalkoholna osvažavajuća pića

Negazirana osvežavajuća pića

Sokovi 0,33 l

Voda 0,50 l

Gazirana osvažavajuća pića 

Sokovi 0,25 l

Voda 0,30 l

Sokovi 0,50 l

110,00

60,00


110,00

60,00

140,00

Sala za seminare

- do 3 časa

- celodnevno korišćenje sale

- celodnevno korišćenje sale sa AV opremom

 

3.000,00

5.000,00

10.000,00

Tarifa za korišćenje telefona ( po impulsu )

1,50

Iznajmljivanje ležaljke

100,00

Posetite Marinu Apatin