Marina Apatin

Javne nabavke

Plan nabavki za 2018. godinu

Plan nabavki za 2018. godinu

Dokumenti

Preuzmite dokumentaciju javne nabavke

Javna nabavka br. 1/2018 - postupak javne nabavke male vrednosti

Javna nabavka br. 2/2018 - nabavka i isporuka električne energije

Plan javnih nabavki za 2017. godinu

Plan javnih nabavki za 2017 godinu 

Dokumenti

Preuzmite dokumentaciju javne nabavke

Javna nabavka 1/2017 male vrednosti - Nabavka i isporuka električne energije za potrebe JP Putničko pristanište i marina Apatin