Marina Apatin

Javne nabavke

Javna nabavka 2/2020 NABAVKA I ISPORUKA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Pravilnik o javnim nabavkama

Dokumenti

Preuzmite dokumentaciju javne nabavke

Javna nabavka dobara br. 2/2019 - Nabavka i isporuka električne energije

Plan javnih nabavki za 2019. godinu

Javna nabavka br. 2/2018 - nabavka i isporuka električne energije

Javna nabavka br. 1/2018 - postupak javne nabavke male vrednosti

Plan nabavki za 2018. godinu

Plan nabavki za 2018. godinu

Dokumenti

Preuzmite dokumentaciju javne nabavke

Plan javnih nabavki za 2017. godinu

Plan javnih nabavki za 2017 godinu 

Dokumenti

Preuzmite dokumentaciju javne nabavke

Javna nabavka 1/2017 male vrednosti - Nabavka i isporuka električne energije za potrebe JP Putničko pristanište i marina Apatin