Marina Apatin

Javne nabavke

Nabavka i isporuke električne energije 0002/21

Dokumentacija

Rok za dostavljanje ponuda 17.09.2021. do 12 časova

Dokumenti

Preuzmite dokumentaciju javne nabavke

Oglas o izdavanju u zakup poslovnog prostora putem javne licitacije

Usluge čišćenja

Dokumentacija

Rok za dostavljanje ponuda 19.04.2021. do 12 časova

Dokumenti

Preuzmite dokumentaciju javne nabavke

Plan javnih nabavki 2021.

Dokumenti

Preuzmite dokumentaciju javne nabavke

Pravilnik o javnim nabavkama 2021.

Dokumenti

Preuzmite dokumentaciju javne nabavke

Javna nabavka 2/2020 NABAVKA I ISPORUKA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Pravilnik o javnim nabavkama

Dokumenti

Preuzmite dokumentaciju javne nabavke

Javna nabavka dobara br. 2/2019 - Nabavka i isporuka električne energije

Plan javnih nabavki za 2019. godinu