ЈП Дунавска Обала

Апатин

ПОЛОЖАЈ АПАТИНА

Општина Апатин је лоцирана, у оквиру простора Војводине, на крајњем Западу, односно на подручју западне Бачке и налази се на 45 40 северне географске ширине и 18 59 источне географске дужине. На основу величине своје територије која износи 333 квадратних километара може се сврстати у групу средње великих покрајинских општина.

Изузетно повољан географски положај, непосредно уз леву обалу Дунава, тзв. плаве европске магистрале представља додатни потенцијал целе општине а посебно самог Апатина. Поред ове природне, западне границе, општина Апатин се на северу и североистоку граничи са територијом општине Сомбор, а на југу и југоистоку са општином Оџаци. Уз град Апатин који представља административни, привредни, просветни и културни центар, на подручју апатинске општине налази се још четири насеља сеоског карактера: Свилојево, Купусина, Пригревица и Сонта.

СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ "ГОРЊЕ ПОДУНАВЉЕ"

Подручје Апатинског рита представља подручје величине преко 5.000 хектара који се простиру дуж леве обале Дунава, настављајући се на Моношторски рит, у шумско-мочварном појасу насталом радом реке Дунав, од Апатина до моста код Богојева. Заједно са Моношторским ритом чини целину Специјалног резервата природе “Горње Подунавље”, данас тек дела некада много веће поплавне долине Дунава. Апатински рит се својим већим делом и данас налази у поплавној зони, што га чини једним од ретких преосталих целовитих подручја на којима владају готово неизмењени хидролошки услови који су и учинили ово подручје тако биолошки разнолико. Изливајући се и повлачећи сваке године, Дунав наноси плодни муљ из кога се изнова рађа више него богат живи свет овог подручја. Читавих 3.500 хектара Апатинског рита под директним је утицајем водног режима друге највеће европске реке, бивајући периодично, најчешће у пролеће, поплављено, носећи са собом велике количине отопљеног снега са планина. Због задржане изворности водног режима, на овом подручју су се задржала карактеристична ритска обележја, као што су последњи велики фрагменти природних ритских шума, састављени од врба, топола и храстова, као и бројни рукавци, мртваје и баре, који овај рит сврставају у ред најзначајнијих мрестилишта на подручју читавог тока Дунава. Налазећи се управо наспрам Копачког рита, односно ушћа Драве у Дунав, представља јединствену и нераскидиву еколошку целину значајну за опстанак многих врста везаних за влажна станишта, понајвише птица као што су: црна рода, орао белорепан и бројне чапље, али и мрестилиште за велики број речних риба.

 

 

Галерија Апатина

ЛОВ И РИБОЛОВ У АПАТИНУ

Добрим господарењем омогућено је да се и у овом делу Специјалног резервата природе “Горње Подунавље” организује лов и риболов како за домаће становништво тако и за многобројне госте уз стручну помоћ запослених у Шумској управи “Војводинашума” у Апатину. Ловцима је на располагању и објекат у којем могу преноћити а реч је о Дворцу који је налази у шуми. Рибиоловцима је на располагању Дом спортова на води где се налази УСР “Буцов” где могу добити све информације о риболову.

БАЊА ЈУНАКОВИЋ

Медицинске терапије обухватају лечење разних врста реуматизма, трауматолошких обољења, гинеколошких обољења и стерилитета и неспецифичних обољења респираторног апарата. Уз велику стручност медицинског особља обављају се хидротерапије, електротерапије, инхалације, парафинотерапије, кинезитерапија, радна терапија и ручна масажа. За рекреацију гостима и пацијентима на располагању стоји комплекс спољних базена, спортски терени за мали фудбал, одбојку, кошарку, бич волеј, четири тениска терена, две сауне, велнес програм и два ресторана.

 

 

Посетите ЈП ”Дунавска обала” Апатин