ЈП Дунавска Обала

Јавне набавке

Набавка и испорука електричне енергије

Информације и документација: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/91138 

Документи

Преузмите документацију јавне набавке

Услуге агенције за чишћење

Информације и документација: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/81323 

Документи

Преузмите документацију јавне набавке

План јавних набавки 2022.

Документи

Преузмите документацију јавне набавке

Оглас о издавању пословног простора

Рок за достављање понуда 04.11.2021. до 10 часова

Документи

Преузмите документацију јавне набавке

Набавка и испоруке електричне енергије 0002/21

Документација

Рок за достављање понуда 17.09.2021. до 12 часова

Документи

Преузмите документацију јавне набавке

Оглас о издавању у закуп пословног простора путем јавне лицитације

Услуге чишћења

Документација

Рок за достављање понуда 19.04.2021. до 12 часова

Документи

Преузмите документацију јавне набавке

План јавних набавки 2021.

Документи

Преузмите документацију јавне набавке

Правилник о јавним набавкама 2021.

Документи

Преузмите документацију јавне набавке

Јавна набавка 2/2020 НАБАВКА И ИСПОРУКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ