JP Dunavska Obala

Javne nabavke

Usluge čišćenja

Dokumentacija

Rok za dostavljanje ponuda 19.04.2021. do 12 časova

Dokumenti

Preuzmite dokumentaciju javne nabavke

Plan javnih nabavki 2021.

Dokumenti

Preuzmite dokumentaciju javne nabavke

Pravilnik o javnim nabavkama 2021.

Dokumenti

Preuzmite dokumentaciju javne nabavke

Javna nabavka 2/2020 NABAVKA I ISPORUKA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Pravilnik o javnim nabavkama

Dokumenti

Preuzmite dokumentaciju javne nabavke

Javna nabavka dobara br. 2/2019 - Nabavka i isporuka električne energije

Plan javnih nabavki za 2019. godinu

Javna nabavka br. 2/2018 - nabavka i isporuka električne energije

Javna nabavka br. 1/2018 - postupak javne nabavke male vrednosti