Pristan

   Pristan za putničke brodove, rađen po najvećim evropskim standardima, sastoji se od ploveće platforme od lakog betona širine 4 m i dužine 50 m, postavljene na 17 pobijenih šipova. U sklopu istog objekta izgrađene su dve ploveće bitve i pristupni most dužine od 50 m. Pristan raspolaže i sa platformom za pešake. Ukupan operativni prostor Pristana prostire se na dužini od 175 m i može da primi brodove duge 135m.

      

   Pristan trenutno nije u funkciji pošto je u toku zime 2016/2017 zbog velike količine leda na Dunavu oštećen. Nadamo se da će u najskorije vreme biti obnovljen i vraćen u funkciju.